Στα πλαίσια του boc hackathon #fintech που θα γίνει στην Λευκωσία, η Τράπεζα Κύπρου διοργανώνει παράλληλη ανοικτή εκδήλωση Cyprus FinTech Forum το Σάββατο 10 Ιουνίου (18:30-20:30) στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της.

Η άνοδος στην παροχή διεθνών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω κινητής τηλεφωνίας οδηγεί σε μεγαλύτερη διατομεακή συνεργασία και ευκαιρίες ανάπτυξης.

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ευρώπη έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έρευνα της ΕΥ European attractiveness survey. Συγκεκριμένα, κατά το 2015 η Ευρώπη προσέλκυσε 5.083 έργα (μια αύξηση της τάξης του 14% από έτος σε έτος), που είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 217, 666 νέων θέσεων εργασίας (+17%).